PERUU

Mitmekesisus

Peruu lühi tutvustuv

Peruu – troopiline riik, asetseb Vaikse ookeani rannikul Lõuna Ameerika lääneserval, hiigelsuure ajaloolise, kultuurilise, gastronoomilise ja loodusliku pärandiga. Selle suure riigi territoorium on mitmesajandilise ajalooga, mis sai alguse majanduslikult arenenud inkide tsivilisatsioonist.
Peruu kujutab maad suure bioloogilise mitmekesisusega. Seal on loodud üle 200 looduskaitseala. Selles riigis on hulgaliselt arheoloogiamälestisi ja 12 objekti UNESCO maailmapärandit ning veel paljud teised kultuurimälestused. 20. sajandi lõpuks sai turismist majanduses tähtis osa.

Mobirise Website Builder

Turism Peruus

Kultuur Peruus 

Kultuur – ühiskonda iseloomustav tunnus, mis haarab riiki terviklikult eluviisi: nii vaimsete kui ka materjalsete vääsrtustega. Peruu erilisus on selles, et see moderniseerub aktiivselt päevast päeva. Üheks põhjuseks sisseränne alates 1960ndast kuni 1990ndani.

Seos kultuuri ja turismi vahel

Kultuur mõjutab vahetult turismi, sest motivatsioon turistide jaoks on riigi kultuurilised ressursid (mida on Peruus palju), seega turism annab majanduslikku tuge kultuuri arengu jaoks, parandades paljude inimeste elu. See näitab tugevat sidet kultuuri ja turismi vahel, moodustades nähtuse nimega “kultuuriturism”.

Seepärast on tähtis säilitada turistide huvi põlisrahva vastu, mis kujutab kultuuri alust. Suur nõudlus kohaliku turismi järele teeb riigi vastupidavamaks majanduslikele kriisidele. Seega tugevdades kultuuri ja selle mitmekesisust tugevneb ka keskkond.

Kultuuriturism

Kui turist tutvub kultuuripärandiga (arheoloogiamälestis, ajalooline ehitus, muuseum jne.) kindla eesmärgiga, siis seda turismi nimetatakse “kultuuriturismiks”. Tegelikult võib iga turismi nimetada kultuuriliseks, sest peaaegu iga reis viib kontaktini kultuuriga, aga siis räägime enam laiemast mõistest, kus 86% turistidest tegelevad Peruus kultuurilise tegevusega. On olemas enam kitsam mõiste, kus 9% turistidel on konkreetsed motiivid, külastades kohalikke keskkondi ning tegeledes teiste turismi liikidega nagu, näiteks: loodus-, seiklus- ja loovturism.

Mobirise Website Builder

Kultuuri ja turismi vaheline probleem

Olenemata sellest, et kultuuri ja turismi vahel on tugev side, on kitsaskohad, millele võib viidata see fakt, et enamik turistidest koonduvad ainult suurte ning ülemaailmselt tunnustatud objektide külastamisele (näiteks, Machu-Picchu). Teised kultuuri ja kultuuripärandi vormid nagu, näiteks: kunst, käsitöö, tantsud, rituaalid, legendid, teised ajaloomälestised ja reliikviad jäävad tahaplaanile.
Peruu on mitmekultuuriline ning mitmekeelne riik, rikkaliku kultuuripärandiga. Peruus on eelisolukorras kultuuriturismi arendamine: toetudes positiivsetel sidemetel turismi ja kultuuri vahel, turistide vahel, kohalike keskkondade ja globaalse kultuuri vahel.
Saidi eesmärg on selles, et näidata teisi olulisi Peruu küljeid.

Peruu kulruur on...

Mis teeb Peruust Peruud
Mobirise Website Builder
...festivalid
Mobirise Website Builder
...tantsud
Mobirise Website Builder
...gastronoomia
Mobirise Website Builder
...ajalugu

Traditsiooniline Andide muusika

Drag & Drop Website Builder